vernon-raineil-cenzon-vLF2n8fiFPY-unsplash

Az előző cikkben a HR kihívások prioritásainak meghatározásához, újragondolásához kapcsolódó altémákat soroltam fel röviden. Mert a HR területet is az határozza meg, hogy a mit vesz előre, mi az amire figyelmet és energiát fordít, azaz MIÉRT. Hogy mindezt milyen keretek között, vagy HOGYAN valósítja meg, na ez az itt következő témacsoport:

HR működés újragondolása

Az elmúlt 20 év során a HR működés a változó világ ellenére alig változott: alapvetően egy belső szolgáltatóként működött, ami specialisták révén a megfelelő módon támogatja az üzletmenetet. Napjaink kihívása mindenképp integrált megoldásokat igényel. Azzal kapcsolatosan is hatalmas a változás, hogy hogyan tekintenek a HR-re a továbbiakban és mit láttatunk a HR magáról: az átláthatóságot és a valós idejű kommunikációt előre kell venni. A legnagyobb változás mégis a támogató szerep lecserélése lesz: belső szolgáltatóból stratégiai üzleti partneré kell válni. Mi kell ehhez?

1. Át kell lépni a silós működésből a megoldás fókuszba

A korábbi, specializált szolgáltatások mögötti kompetenciáka össze kell kapcsolnunk, ahhoz, hogy komplex üzleti megoldásokkal lehessen támogatni az üzletmenetet.

HR kihívás: kritikus kompetenciák összevonása a hatás növelése érdekében.

2. A HR besimulása az üzletbe

Ha a történelmi távlatokat tekintjük, akkor a HR volt már az emberi tőke kezelője, támogató üzleti partner, emberek és kultúra felelőse, legutóbb pedig a munkavállalói élmény letéteményese. Ennek az üzleti szerepnek ismét változnia kell. Ha szeretnénk, hogy a haladás ismét beinduljon a HR-nek vezető funkcióba kell lépnie és a továbbiakban a szervezeti átalakulás stratégiai vezéreként kell jelen lennie.

HR kihívás: elfogadni a szerepváltást, mint kihívást.

3. A HR és PR

A munkavállalói élmény meghatározó, és nem áll meg a szervezet határainál. Az, ahogyan a munkavállalókkal bánik egy szervezet ma már szinte élő egyenesben megy a szociális médiában. Ezért nem mindegy, hogy hogyan kezeljük ezt a helyzetet. Ez egy belső, igen fontos PR tevékenység, ami alátámaszthatja vagy teljesen elhiteltelenítheti a cég PR/marketing kommunikációs erőfeszítéseit. Nem mellékes, hogy egyre gyakoribbak azok a társadalmi kérdések, amelyekre szervezeti választ kell adnunk és ez sem tehető meg a HR bevonása nélkül.

HR kihívás: megválaszolni a megváltozott munkavállalói igényeket a nyilvánosság elfogadásával.

(Már csak egy rész van hátra, folytatjuk ;))

Danghel Edith

Photo by Vernon Raineil Cenzon on Unsplash