giulia-bertelli-104575-unsplash

A munka öröme kutatható. Kutatható, mert vannak, akik hisznek benne. Vannak, akik tudják, hogy még akkor is, ha nem minden pillanatunkat ez tölti ki, akkor is létezik és befolyásolható. Lelkes csapatunk elindult ennek a területnek a feltárására.

Alapkérdéseink

Mi is pontosan a munka öröme? Mi határozza meg? A tényezők milyen altényezőket tartalmaznak? mennyire konzisztensek az empirikus modellünk kategóriái? vajon mások esetében is alkalmazható ez a modell? Milyen összefüggés van az egyes befolyásoló tényezők között? Az egyének esetében milyen összefüggés van a tényezők és a személyiség egyes vetületei között? befolyásolja-e a szervezeti kultúra a tényezők hangsúlyát egy vállalaton belül? Miként segít a tudatosítás a munka örömének fenntartásában?

A kutatás célja igazolni, alátámasztani, pontosítani az általunk összeállított empirikus  modellt. Igazolni a gyakorlati alkalmazhatóságát.

A vizsgálat lépései

Hipotézis

 • A munka öröme egy állapot – A definíció további részletei meghatározhatóak;
 • A munka örömét 7 tényező határozza meg, amelyek modellezhetőek;
 • A tényezőket konzisztens altényezők alkotják, amely egyéni és szervezeti szinten is azonosíthatóak és mérhetőek.
 • a modell dinamikáját egyéni és szervezeti szinten is befolyásolja az aktális növekedési fázis
 • Ezek azonosításával vizsgálati és beavatkozási eszközrendszer dolgozható ki, amelynek segítségével azonosítani és mérni lehet a munka örömét és a teljesítményre gyakorolt hatását.
 • A bevatkozás hatására nő a munka öröme és a teljesítmény egyéni és szervezeti szinten egyaránt.

Vizsgálati terv

 • Etikai bizottsági engedély beszerzése;
 • A változók meghatározása
 • Vizsgálati anyag létrehozása

Elővizsgálat

 • Fókusz csoportok a kvalitatatív kérdéssor validálásához

A vizsgálat

I. Fázis – Kvalitatív vizsgálati fázis

 • Vizsgálati eszköz validálása
 • Adatfelvétel, visszaellenőrzés
 • A vizsgálati eredmények feldolgozása

II. Fázis – Kvantitatív vizsgálati fázis

 • Eszköz kidolgozása, validálása
 • Adatfelvétel, visszaellenőrzés
 • A vizsgálati eredmények feldolgozása

III. Fázis – Gyakorlati eszköz kialakítása

 • Intervenciós terv
 • Gyakorlati validitás vizsgálat 
 • A kidolgozott eszközrendszer gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata

IV.Fázis – Pilot, gyakorlati alkalmazás

 • Egy szervezettel együttműködve az intervenció tesztelése és az eredmények visszamérése
 • Vizsgálat lezárása.
 • Publikáció

Továbbmutató  vizsgálati lehetőségek

 • A személyiség egyes dimenzióinak vizsgálata és az insightOUT  munka öröme modell tényezőinek összefüggései
  Gyakorlati alkalmazási terület: kiválasztás, bevállásvizsgálat, karrier tervezés, egyéni hatékonyság növelése, stb.
 • A szervezeti kultúra és az insightOUT  munka öröme modell tényezőinek együttjárásai
  Gyakorlati alkalmazási terület: szervezeti diagnosztika, beavatkozás megtervezése a hatékonyság növelése érdekében, szervezeti PDCA iterációs eszköz, stb.
 • A fejlődési fázisok és a tényezők dinamikája
  Gyakorlati alkalmazási terület: a stabilizációs/termelési időszak tényezőinek és a dinamikus/fejlődési fázis tényezőinek dinamikája. Mire figyeljünk az egyes fázisokban. Beavatkozási modellek és szimulációk a döntéselőkészítés során.
 • A nem dichotom tényezők hogyan egyensúlyozhatók ki a jobb hatékonyság érdekében
  Gyakorlati alkalmazási terület: Hiányterületek tudatosítása. A Karakter kiegyensúlyozó szerepe az egyes tényezőpárok esetén. Beavatkozási terv. Integrált szervezetfejlesztési eszközrendszer.

Kapcsolódások

A vizsgálatban a BME EP tanszéke nyújt keretet és támogatást.

Örömmel várjuk azokat a jelentkezőket, akik osztoznak a hitünkben és tenni akarnak azért, hogy egyre közelebb kerüljön hozzánk a munka öröme. Támogatást személyes közreműködésben, anyagiakban vagy a nyilvánosság előtti megjelenési lehetőségekben is elfogadunk: Kapcsolat.

Jelenleg a kvantitatív vizsgálati szakaszban tartunk. Az ehhez kapcsolódó kérdőív itt tölthető ki: A munka örömének tényezői
Köszönjük, ha kitöltésével hozzájárulsz munkánkhoz!

A vizsgálatról folyamatos tájékoztatás itt: Kutatás