StockSnap_GYAYM5I839

Napjaink legnagyobb szervezeti kihívása talán az, hogy hogyan alkalmazkodjunk az egyre komplexebb körülményekhez és hogyan kezeljük a bizonytalanságot, ami a hihetetlenül felgyorsult fejlődés által egyre fokozódik. A negyedik ipari forradalomról szóló írásunkban arra kerestük a választ, hogy vajon milyen következményei lesznek a technolgia további fejlődésének. Most pedig azt a kérdést tettük fel, hogy a vezető szerepe hogyan változik az új kihívások következtében.

A komplexitás mátrix

A komplex, ismeretlen dolgok kezelésére sémákat (dobozrendszert) alakítunk ki, amihez aztán könnyebben tudjuk kötni az új információt. Olyan modellt, ami a már ismert, most megismert elemeket összefüggéseiben ábrázolja és ezáltal segíti a megértést. Mint megtudtam, ennek neve is van: kognitív séma.

Ilyen, a jelen helyzet megértését és a tudatosság növelését segítő modell lehet Ralph Stacey, brit tudós:), számos, a szervezetek dinamikájáról és a komplexitásról szóló könyv és tanulmány szerzője által alkotott komplexitás mátrix.

Slide1

Kontroll vs. bizalom

Minél komplexebb környezetben mozgunk, annál több a bizonytalanság, a kiszámíthatatlanság és annál kevesebb a kapaszkodó. Az ilyen helyzetben sokkal kevésbé támaszkodhatunk a régi mintákra, a struktúrákra. Lényegesen nagyobb szerepet kap a bizalom és az emberi kapcsolatok.

Egy jól ismert és stabil helyzetben a teljesítmény-menedzsmenté a főszerep, irányíthatjuk és kontrollálhatjuk a folyamatokat, támaszkodhatunk a tudásunkra és jól kiszámítható a munkánkért várható profit. A hatékonyságot növelhetjük a folyamatok sztenderdizálásával és megfelelő mérési pontok beiktatásával (KPI). Amíg minden stabil és nincs változás a rendszerben.

Amint azonban változik a környezet, más eszközökre és készségekre van szükségünk, különösen vezetőként. Legnagyobb kihívás az lehet, hogy el kell engednünk az irányítás illúzióját. Oximoron? Lehet, de a komplexitás bizonyos szintjén egyszerűen nem rendelkezhetünk az összes szükséges tudással és nem láthatunk át minden történést. A vezető szerepe ezekben az esetekben  inkább az, hogy megfelelő teret teremtsen ahhoz, hogy a csapat a legjobbat hozza ki az adott helyzetből.

Mondjunk igent a káoszra?

A komplex helyzetek jó megértéséhez a csapat sokszínűsége által juthatunk közelebb, hiszen minél több tudás és nézőpont jelenik meg egy szervezetben, annál nagyobb részt érthetünk meg az ismeretlenből, a problémákból. Könnyebben tudunk mintázatot, rendszert találni, az ismereteinket megszilárdítani és stabilizálni a műkdést egy-egy területen.

Ez ugyan a csapat működésének komplexitását növelheti, de ha találunk megfelelő tájékozódási pontokat, akkor a működést eltolhatjuk a stabilitás irányába. Ilyen kapaszkodók lehetnek a közös értékek és célok, a működési kereteket adó normák és szabályok, a tudásmegosztás, a közös rituálék. Hiszen abban bízunk, amit ismerünk. Tehát ha törekszünk arra, hogy a csapat tagjai minél inkább ismerjék egymást és a teljes szervezetet, annál jobban növelhető a bizalom szintje és ezáltal javul a képességünk a komplex helyzetekkel és problémákkal való megküzdésre.

A folyamatok és struktúrák helyét ekkor a párbeszéd, a közös gondolkodás, az együttműködés, a kereteken kívüli alkotás veszi át, amit egy vezető leginkább csak kordinálhat, de nem kontrollálhat. Szerepe ekkor tehát az, hogy a csapatot felhatalmazza (lehetőség+felelősség) arra, hogy legjobb tudásuk szerint megoldják a helyzetet és biztosítsa a kereteket a megújuláshoz.

A vezetés ekkor átminősül a helyzeten való átnavigálássá a kapcsolatokon és kapcsolódáson keresztül.

Tudatosság gyakorlat:

  • A szervezeted mely területén vagytok közelebb a stabilitáshoz és melyik területre jellemző a komlexitás?
  • Hogyan kezelitek a komplex helyzeteket, problémákat?
  • Mennyire diverzifikált a csapat ezen a területen?
  • Mi a csapat közös mozgatórugója?
  • Hogyan alakul a gyakorlatban a vezetői eszköztár?

Nehezek a kérdések? Rengeteg kérdésünk van még:) Mert kíváncsiak vagyunk. Ha szeretnél a mi szemüvegünkön keresztül ránézni a helyzetedre és együtt gondolkodni velük komplex helyzetekről, keress minket: Kapcsolat

Székely Ágnes

Forrás:
http://www.leadershipthoughts.com/dealing-with-complexity-a-rough-guide-to-leadership-models-and-theories/

kép: stocksnap.io